Loading...

Πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας της Bizerba SE & Co. KG (www.bizerba.com)

1. Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων

 

(1) Στο κείμενο που ακολουθεί θα θέλαμε να σας δώσουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται όλα τα δεδομένα που αφορούν εσάς προσωπικά, π.χ. το όνομα, η διεύθυνση, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι αριθμοί τηλεφώνου, τα ονόματα χρήστη, η συμπεριφορά χρήστη.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. (ΓΚΠΔ), υπεύθυνη είναι η εταιρεία Bizerba SE & Co. KG, οδός Wilhelm-Kraut-Straße αρ. 65, Τ.Κ. 72336 Balingen, Γερμανία (βλ. Στοιχεία Εταιρείας (νομικό σημείωμα)). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection-GR@bizerba.com, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση των κεντρικών μας γραφείων, υπόψιν «Datenschutzbeauftragter» (Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων).

(3) Η επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του Ομίλου Bizerba πραγματοποιείται για επιχειρησιακούς λόγους και προς νόμιμους σκοπούς. Κατά την υπογραφή συμβάσεων ανάθεσης επεξεργασίας με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, η Bizerba διασφαλίζει ότι η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της. Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων σε χώρα εκτός Ε.Ε., οι όροι των συμβάσεων διασφαλίζουν ότι τηρείται επίπεδο προστασίας ανάλογο με το υφιστάμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4) Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποθηκεύουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε (τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό του τηλεφώνου σας), προκειμένου να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο διαγράφονται μόλις πάψει να είναι αναγκαία η αποθήκευσή τους ή σε περίπτωση που υφίσταται υποχρέωση διατήρησης των δεδομένων, περιορίζεται η επεξεργασία τους.

(5) Αν η επεξεργασία χρειαστεί να ανατεθεί σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ή θελήσουμε να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα σας για εμπορικούς σκοπούς και εξατομικευμένες προσφορές, θα σας ενημερώσουμε παρακάτω ως προς τις σχετικές διαδικασίες. Στην περίπτωση αυτή, προσδιορίζουμε συγκεκριμένα κριτήρια ως προς τον χρόνο αποθήκευσης.

 

2. Τα δικαιώματά σας

 

(1) Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πληροφόρησης,
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής,
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

 

(2) Έχετε επίσης το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

 

3. Συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας

 

(1) Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα απλώς για πληροφοριακούς σκοπούς, χωρίς να είστε εγγεγραμμένος ως χρήστης ή εάν μάς παρέχετε πληροφορίες κατ’ άλλον τρόπο, συλλέγουμε μόνον τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον διακομιστή μας (server) από το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία είναι τεχνικώς αναγκαία, προκειμένου να μπορείτε να δείτε τη σελίδα μας, καθώς και για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας (νομική βάση: άρ. 6, παρ. 1, εδ. 1, στοιχείο στ΄ ΓΚΠΔ):

 • Διεύθυνση IP
 • Ημερομηνία και ώρα αιτήματος
 • Διαφορά χρονικής ζώνης από τη Μέση Ώρα Γκρήνουιτς (GMT)
 • Περιεχόμενο αιτήματος (επί μέρους ιστοσελίδα)
 • Κατάσταση πρόσβασης/ κωδικός κατάστασης HTTP
 • Αριθμός θύρας
 • Όγκος διαβιβασθέντων δεδομένων
 • Ιστοσελίδα από την οποία προήλθε το αίτημα
 • Πρόγραμμα περιήγησης (Browser)
 • Λειτουργικό σύστημα και διεπαφή (interface) λειτουργικού συστήματος
 • Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού περιήγησης.

 

(2) Πέρα από τα προαναφερθέντα δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας αποθηκεύονται επίσης «cookies» στον υπολογιστή σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούνται για να παρέχουν πληροφορίες στον διαμεσολαβητή (agent, στην προκειμένη περίπτωση εμάς) που τοποθέτησε το cookie. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα ή να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Η λειτουργία τους είναι να καταστήσουν τη διαδικτυακή εμπειρία πιο φιλική προς το χρήστη και πιο αποτελεσματική. Ορισμένα cookies είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

(3) Χρήση cookies:

(α) Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies. Το εύρος και η λειτουργία τους περιγράφονται παρακάτω:

 • Προσωρινά cookies (βλέπε επίσης (β)),
 • Μόνιμα cookies (βλέπε επίσης (γ)).

 

(β) Τα προσωρινά cookies διαγράφονται αυτομάτως όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Ειδικότερα, σ’ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα cookies περιόδου λειτουργίας (session cookies). Τα εν λόγω cookies αποθηκεύουν έναν αναγνωριστικό κωδικό περιόδου λειτουργίας (session ID), ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση διαφορετικών αιτημάτων από το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την ίδια περίοδο λειτουργίας. Αυτό σημαίνει πως ο υπολογιστής σας μπορεί να αναγνωριστεί όταν επιστρέφετε στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

(γ) Τα μόνιμα cookies διαγράφονται αυτόματα έπειτα από συγκεκριμένο διάστημα, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με το cookie. Τα cookies αυτά αποθηκεύουν κατά ασφαλή τρόπο συγκεκριμένες ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα γλωσσικές ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή από τις επιλογές ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας.

(δ) Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, ώστε, για παράδειγμα, να αρνείται να αποδεχτεί cookies τρίτων ή όλα τα είδη cookies. Θα θέλαμε, ωστόσο, να επισημάνουμε πως, εάν το πράξετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της παρούσας ιστοσελίδας.

(ε) Χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας αναγνωρίσουμε εάν επισκεφθείτε ξανά την ιστοσελίδα, σε περίπτωση που είστε εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας μας και θέλετε να συνδεθείτε. Κατά τη διαδικασία σύνδεσης (log in), τοποθετείται ένα cookie, το οποίο καταγράφει την τελευταία φορά που συνδεθήκατε (ώρα, ημερομηνία και διεύθυνση IP).

 

4. Περαιτέρω λειτουργίες και δυνατότητες που σας παρέχει η ιστοσελίδα μας

 

(1) Πέραν της χρήσης της ιστοσελίδας μας για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς, προσφέρουμε διάφορες υπηρεσίες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε εάν σας ενδιαφέρουν. Συνήθως απαιτείται να παράσχετε ορισμένα επιπλέον προσωπικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούμε για να σας προσφέρουμε τη σχετική υπηρεσία και τα οποία υπόκεινται στις προαναφερθείσες αρχές περί επεξεργασίας δεδομένων.

(2) Η επεξεργασία των δεδομένων σας ανατίθεται εν μέρει σε εξωτερικούς παρόχους. Οι εν λόγω πάροχοι έχουν επιλεγεί προσεκτικά και ενεργούν κατόπιν ανάθεσης από εμάς. Υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς μας και ελέγχονται τακτικά.

(3) Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εάν υφίστανται σχετικές συμβάσεις ή εάν πρόκειται για υπηρεσίες, που παρέχονται από εμάς από κοινού με τρίτους. Περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό το θέμα σάς παρέχονται όταν δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή μπορείτε να τις βρείτε στο κάτω μέρος της περιγραφής της εκάστοτε προσφερόμενης υπηρεσίας.

(4) Αν ο πάροχος των υπηρεσιών ή ο συνεργάτης μας εδρεύουν σε κράτος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τις συνέπειες του εν λόγω γεγονότος στην περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας.

 

5. Εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ανάκληση της άδειάς σας

 

(1) Εάν μας έχετε δώσει την άδεια να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση καθιστά ανεπίτρεπτη την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη χρονική στιγμή που εκφράζεται ρητώς και εφεξής.

(2) Αν η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται σε στάθμιση συμφερόντων, μπορείτε να εναντιωθείτε στην εν λόγω επεξεργασία. Αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία δεν απαιτείται για την εκπλήρωση σύμβασης όπου αντισυμβαλλόμενος είστε εσείς, πράγμα που φαίνεται στην εκάστοτε περιγραφή της λειτουργίας, παρακάτω. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, σας ζητούμε να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση δικαιολογημένης εναντίωσης, θα προβούμε σε έλεγχο της κατάστασης και είτε θα σταματήσουμε την επεξεργασία είτε θα σας αναφέρουμε τους επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η συνέχιση της επεξεργασίας.

(3) Μπορείτε, φυσικά, να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικό σκοπό και προς τον σκοπό της ανάλυσης δεδομένων. Μπορείτε να μας δηλώσετε την εναντίωσή σας στις διαφημίσεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Charalambos.kyriakakis@bizerba.com ή ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω υπό 1 (2), υπόψιν τμήματος «Marketing».

 

6. Χρήση φόρμας επικοινωνίας

 

(1) Η ιστοσελίδα μας διαθέτει μια φόρμα επικοινωνίας, μέσω της οποίας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στη συνέχεια, τα ακόλουθα δεδομένα αποστέλλονται σε εμάς από τη φόρμα εισαγωγής (νομική βάση, κατόπιν της σχετικής συγκατάθεσής σας: άρ. 6 παρ. 1 στ. α΄ ΓΚΠΔ):

 • Τίτλος
 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη)
 • Εταιρεία
 • Επιχειρηματικός κλάδος

 

Επίσης, κατά την εγγραφή συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Διεύθυνση IP του προσώπου που συμπληρώνει τη φόρμα
 • Ημερομηνία και ώρα εισαγωγής των δεδομένων

 

(2) Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας και σας παραπέμπουμε στην παρούσα δήλωση περί προστασίας δεδομένων.

(3) Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις πάψουν να είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό προς τον οποίο συλλέχθηκαν.

 

7. Ενημερωτικό δελτίο (Newsletter)

Όταν εγγράφεστε σε κάποιο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter), συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης πελατών: τίτλος, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εταιρεία. Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται μέσω λογισμικού Newsletter2Go, όπου και αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων του παρόχου της υπηρεσίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.newsletter2go.de/datenschutz/. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου, μέσω του συνδέσμου διαγραφής (unsubscribe) που θα βρείτε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

8. Χρήση της υπηρεσίας Google Analytics

 

(1) Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης που παρέχεται από την εταιρεία Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies», ήτοι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Το cookie παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιήσατε την ιστοσελίδα. Οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάζονται συνήθως σε διακομιστή (server) της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η παρούσα σελίδα έχει ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP των χρηστών της Google εντός κρατών-μελών της Ε.Ε. ή κρατών-μελών της Συμφωνίας περί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου συντομεύεται εκ των προτέρων. Μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποστέλλεται η πλήρης διεύθυνση ΙΡ σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Για λογαριασμό του ιδιοκτήτη της παρούσας ιστοσελίδας, η Google χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς, να συντάξει εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και να παράσχει στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και τη χρήση του Διαδικτύου.

(2) Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics δεν συγχωνεύεται από τη Google με άλλα δεδομένα.

(3) Μπορείτε να παρεμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων που πραγματοποιείται από το cookie και αφορά τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης ΙΡ σας) για λογαριασμό της Google, καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τη Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας στο πρόγραμμα περιήγησής σας την προσθήκη που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics με την επέκταση «_anonymizeIp()». Έτσι, η περαιτέρω επεξεργασία των διευθύνσεων ΙΡ γίνεται σε συντομευμένη μορφή, αποτρέποντας την απευθείας σύνδεσή τους με συγκεκριμένο άτομο. Μόλις διαπιστωθεί ότι τα συλλεγέντα δεδομένα σας μπορούν να συνδεθούν απευθείας με εσάς, τότε ο εν λόγω σύνδεσμος διαγράφεται αμέσως, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα.

(5) Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics, προκειμένου να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τακτικά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Τη νομική βάση για τη χρήση της υπηρεσίας Google Analytics αποτελεί το άρ. 6, παρ. 1, εδ. 1, στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ.

(6) Τα στοιχεία του τρίτου — παρόχου της υπηρεσίας είναι: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Φαξ: +353 (1) 436 1001. Όροι χρήσης: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Επισκόπηση Προστασίας Δεδομένων: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, και Δήλωση Προστασίας Δεδομένων: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

9. Χρήση προσθηκών (plug-ins) μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 

(1) Επί του παρόντος δεν χρησιμοποιούμε προσθήκες (plug-ins) μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

(2) Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται από ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επεξεργάζονται τα δεδομένα, ενώ δεν έχουμε ενημέρωση ως προς το πλήρες εύρος της συλλογής δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας ή τους χρόνους αποθήκευσης. Επίσης, δεν έχουμε πληροφόρηση σχετικά με τη διαγραφή των δεδομένων που συλλέγονται από τους παρόχους υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

(3) Ο πάροχος υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης αποθηκεύει τα συλλεγόμενα προσωπικά σας δεδομένα υπό τη μορφή προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί προς τους σκοπούς της διαφήμισης, της έρευνας αγοράς και/ή την προσαρμογή του σχεδιασμού της ιστοσελίδας του. Η αξιολόγηση των δεδομένων (ακόμη και στην περίπτωση μη συνδεδεμένων χρηστών) λαμβάνει χώρα προκειμένου να προβάλλονται προσαρμοσμένες διαφημίσεις και να ενημερώνονται άλλοι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία προφίλ χρήστη, αλλά εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εκάστοτε πάροχο. Μέσω των συνδέσμων προς μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε με κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και άλλους χρήστες, ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να τις καταστήσουμε πιο ενδιαφέρουσες για εσάς ως χρήστη.

(4) Περαιτέρω πληροφορίες ως προς τον σκοπό και το εύρος της συλλογής των δεδομένων και της επεξεργασίας τους από τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να βρείτε στις εκάστοτε δηλώσεις περί προστασίας δεδομένων των εν λόγω παρόχων. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις ρυθμίσεις, στις οποίες μπορείτε να προβείτε για να προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας.

 

10. Ενσωμάτωση βίντεο YouTube

 

(1) Στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας έχουμε ενσωματώσει βίντεο από την υπηρεσία YouTube, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη διεύθυνση http://www.YouTube.com και μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας από την ιστοσελίδα μας. Είναι ενσωματωμένα σε «λειτουργία αυξημένης προστασίας δεδομένων» ("enhanced data protection mode"), το οποίο σημαίνει ότι τα δεδομένα σας ως χρήστη δεν διαβιβάζονται στην υπηρεσία YouTube εάν δεν προβάλετε τα βίντεο. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παράγραφο (2), τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ώσπου να προβάλετε τα βίντεο. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη διαβίβαση των δεδομένων.

(2) Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, η υπηρεσία YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι αποκτήσατε πρόσβαση στη σχετική υπο-σελίδα της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, διαβιβάζονται τα δεδομένα που αναφέρονται στο Άρθρο 3 της παρούσας δήλωσης. Αυτό συμβαίνει ανεξαρτήτως της ύπαρξης (ή μη) λογαριασμού χρήστη στην υπηρεσία YouTube ή της σύνδεσής σας (ή μη) στον εν λόγω λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στην εταιρεία Google, τότε τα δεδομένα συσχετίζονται απευθείας με τον λογαριασμό σας. Εάν δεν επιθυμείτε τον συσχετισμό τους με το προφίλ σας στην υπηρεσία YouTube, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε προτού πατήσετε το κουμπί της προβολής. Η υπηρεσία YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας υπό τη μορφή προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί προς τους σκοπούς της διαφήμισης, της έρευνας αγοράς και της προσαρμογής του σχεδιασμού της ιστοσελίδας της. Η αξιολόγηση των δεδομένων (ακόμη και στην περίπτωση μη συνδεδεμένων χρηστών) λαμβάνει χώρα προκειμένου να προβάλλονται προσαρμοσμένες διαφημίσεις και να ενημερώνονται άλλοι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία προφίλ χρήστη, αλλά εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία YouTube.

(3) Περαιτέρω πληροφορίες ως προς τον σκοπό και το εύρος της συλλογής των δεδομένων και της επεξεργασίας τους από την υπηρεσία YouTube μπορείτε να βρείτε στη δήλωση περί προστασίας δεδομένων. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις ρυθμίσεις, στις οποίες μπορείτε να προβείτε για να προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

11. Τροποποιήσεις της δήλωσης περί προστασίας δεδομένων

 

Μπορούμε να προβούμε σε αλλαγή και/ή τροποποίηση της παρούσας δήλωσης περί προστασίας δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή ότι έχει ληφθεί υπόψη η τυχόν επικαιροποίησή τους.